Bear Auto Clicker v1.9 – Phần mềm tăng cường traffic search tự nhiên

Phần mềm Bear Site Visitor cho phép bạn tạo ra lưu lượng truy cập (traffic) cho (các) website của bạn thông qua Google Search. Công cụ này cung cấp mô phỏng quá trình truy cập website trên trình duyệt một cách hoàn chỉnh. Bạn có thể định cấu hình lưu lượng truy cập đầu vào và xem toàn bộ quá trình xử lý trong thời gian thực. Công cụ tìm kiếm của Site Visitor được hỗ trợ (hiện tại là Google và Bing). Đa luồng, proxy, cấu hình thời gian chờ và hỗ trợ cả proxies giúp công cụ này trở nên rất hữu ích với SEOer

Bear Site Visitor - Phần mềm tăng cường traffic search tự nhiên

Tính năng nổi bật của Bear Site Visitor

  • Tạo Traffic với quá trình được mô phỏng trên trình duyệt
  • Cấu hình cài đặt trình duyệt: Hỗ trợ các loại trình duyệt web thông dụng nhất, proxy, thời gian chờ giữa các phiên và cấu hình khác.
  • Loại traffic cung cấp : Traffic trực tiếp, Traffic search từ công cụ tìm kiếm
  • Hỗ trợ Traffic Search từ : Google, Bing
  • Tùy chỉnh domain tạo traffic
  • Thực hiện các thao tác đảo trang khi vào các website
  • Kết quả và số liệu được thống kê theo thời gian thực
  • Xử lý Đa luồng với nhiều Tab khác nhau
  • Hỗ trợ Tab Add Proxies để tạo traffic tự nhiên
  • Khi thay đổi IP mới, quá trình được tự động lặp lại

FREE DOWNLOAD BEAR AUTO CLICKER CRACKED

download-full-cracked-seo-tool-free

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.