Diabolic Traffic Bot 6.30 CracKED – Tăng view website, youtube hoàn hảo nhất

Diabolic Traffic Bot – Phần mềm Traffic Bot mạnh mẽ nhất – Tăng Views, tăng số liệu thống kê truy cập, tăng số lần hiển thị bài viết…tốt nhất và an toàn nhất với nhiều cấu trúc tăng views được sử dụng.

Diabolic Traffic Bot có nhiều chức năng tăng views như view trực tiếp, view từ google search, view qua link rút gọn, tìm kiếm và view Video trên Youtube, ngoài ra Diabolic Traffic Bot còn có khả năng tìm kiếm và tăng view trên Amazon. Quá tuyệt vời cho một tools traffic như vậy.

Diabolic Traffic Bot cũng hỗ trợ add proxies cho việc tạo views, và có thẻ chọn thời gian thay đổi cũng như refresh proxies khi view.

Diabolic Traffic Bot - Tăng view website, youtube hoàn hảo nhất

Tính năng nổi bật của Diabolic Traffic Bot

 • Send Unlimited Traffic To Multiple URL’s
 • Multi-Threading
 • Random URL Referer
 • Random Browser User Agent
 • Limit Traffic to Send
 • Random Time in Web Page
 • Cookies Cleared Each Visit
 • Real-Time Traffic Stats
 • Private Proxies Allowed
 • Real-Time Log
 • Browser or Socks Mode
 • Easy Script Languange
 • Choose Proxy Country
 • More than 4500 proxies to use

Các module tăng view

Diabolic Traffic Bot - Tăng view website, youtube hoàn hảo nhất

 • Soundcloud Play
 • Youtube Search and Play
 • Simple Website Visit
 • Website Visit and Random Click
 • BC.VC Click Next Button
 • SH.ST Click Next Button
 • Amazon Search Product and Click

Tác dụng của phần mềm tăng View Diabolic Traffic Bot

 • Increase Website Stats
 • Increase Soundcloud Plays
 • Increase Views
 • Increase Downloads
 • Increase Votes
 • Manipulate Any Analitic Software
 • Manipulate Alexa Ranking
 • Simulate Users

DOWNLOAD DIABOLIC TRAFFIC BOT CRACK LATEST VERSION

download-full-cracked-seo-tool-free

2 thoughts on “Diabolic Traffic Bot 6.30 CracKED – Tăng view website, youtube hoàn hảo nhất

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.