FREE PSD Templates (driver license, IDs, SSN, CC, Utility Bill etc.)

Đây là mẫu file PSD bằng lái xe,CMND – thẻ ngân hàng hay hóa đơn tiện ích. Đa số mẫu này là ở Mỹ, Canada và một số quốc gia khác dành cho các bạn nào muốn fake thông tin facebook hay đăng ký mail edu, mua các phần mềm trực tuyến hoặc đơn giản là đăng ký domain…

USA-Driver’s License
Alabama.rar – 31.7 MB
Alaska.rar – 1.9 MB
Arizona.rar – 11.5 MB
Arkansas.rar – 31.8 MB
California.rar – 45.9 MB
Colorado.rar – 29.7 MB
Connecticut.rar – 8.4 MB
Delaware.rar – 32.7 MB
Florida.rar – 69.3 MB
Georgia.rar – 2.5 MB
Hawaii.rar – 14.2 MB
Idaho.rar – 2.7 MB
Illinois.rar – 27.0 MB
Indiana.rar – 12.3 MB
Iowa.rar – 2.6 MB
Kentucky.rar – 9.2 MB
Louisiana.rar – 7.9 MB
Maine.rar – 27.7 MB
Maryland.rar – 8.9 MB
Michigan.rar – 12.9 MB
Minnessota.rar – 31.5 MB
Mississippi.rar – 6.7 MB
Missouri.rar – 7.4 MB
Montana.rar – 2.8 MB
M_achusetts.rar – 14.2 MB
Nevada.rar – 6.9 MB
New_Jersey.rar – 52.5 MB
New_Mexico.rar – 277 KB
OTHER
International_P_port_Scans.rar – 117.7 MB
1MasterCard-Abrechnung.rar – 4.6 MB
1Visa-Monatsabrechnung-SPAKA.rar – 9.9 MB
Albania.rar – 48.0 MB
Angola.rar – 55.1 MB
Argentina.rar – 11.4 MB
Bahamas.rar – 9.0 MB
Canada_-_BC.rar – 3.0 MB
Canada_-_Manitoba.rar – 54.2 MB
Canada_-_Ontario.rar – 39.7 MB
Canada_-_Quebec.rar – 6.8 MB
Canadian_SIN_card.rar – 1.2 MB
Card_Germany.rar – 15.9 MB
Credit_Cards.rar – 41.2 MB
electricbill1.rar – 935 KB
France.rar – 16.1 MB
German_ID.rar – 17.8 MB
Haiti.rar – 7.4 MB
KontoauszugBuilder.rar – 1.6 MB
Netherlands.rar – 17.3 MB
New_Zealand.rar – 36.9 MB
United_Kingdom.rar – 11.4 MB
Download : https://mega.nz/#!cRwhUSaZ!xHBBU9-awCCVVt0HkCPnynnhlfqwBVy6_ZdCVC4oIEs

https://drive.google.com/open?id=0B4d7vWVUXSuMYjBOVDRBMGF2RUU
FREE PSD Templates (driver license, IDs, SSN, CC, Utility Bill etc.)
5 (100%) 9 votes
shareseotools :