MyTube BOT 2.8.8 CRACKED ( Youtube view bot 2017 from Dbtechlabs )

Mytube Bot là gì?

Mytube Bot là phần mềm boot traffic/ views cho website và youtube.

Mytube Bot Có thể tăng bao nhiêu lượt traffic ?

Mytube Bot có thể tăng 10.000 views trong vòng 1 giờ
Tuy nhiên để nhìn thấy lượng traffic hoặc views cập nhật trên di động bạn có thể phải chờ 3 giờ, còn trên PC là ngẫu nhiên từ ngẫu nhiên từ 15 phút đến 12 giờ).

MyTube BOT 2.8.8 CRACKED ( Youtube view bot 2017 from Dbtechlabs )

Phần mềm này có an toàn cho Google Adsense ?

Khuyến cáo : Nếu video của bạn đang bật kiếm tiền thì không nên sử dụng phần mềm này ( Đồng thời không nên sử dụng nó cho website đang bật GA ). Chỉ sử dụng MyTube Bot để tăng views cho cho những video chưa bật kiếm tiền

Và những lưu ý khác?
Mytube Bot có thể được sử dụng được cùng với các dịch vụ quay vòng proxy như Storm Proxies (giao thức HTTP chỉ dành cho máy tính để bàn). Hoặc giao thức SOCKS5 dành cho phiên bản di động

Những tính năng chính của phần mềm MyTube Bot ( DESKTOP + MOBILE VERSION )

☑ Mobile Views
☑ Desktop Views
☑ AdSense Earning
☑ Pure Socket Type
☑ YouTube Hits Module
☑ Website Hits Module
☑ MultiThreaded
☑ Multi-Url / Videos
☑ Custom Referrers
☑ Custom Useragents
☑ Socks4,5 Support
☑ Http(s) Support
☑ Disable Proxy Option
☑ Rotating Proxies Support
☑ Free Proxy Scraper
☑ Free Proxy Validation
☑ Random Time Delay
☑ Random Threads Delay
☑ Schedule/Repeat
☑ Filter Out Countries
☑ No Residential IP’s
☑ Free Remote Support
☑ Free Updates
☑ License Replacement

DOWNLOAD MYTUBE BOT FULL CRACKED

download-full-cracked-seo-tool-free

BONUS 2 SẢN PHẨM HỖ TRỢ KHÁC TỪ DBTECHLABS

Bonuses Download free All Seo tools cracked from shareseotools

MYTUBE RANKER CRACKED [YOUTUBE RANK & VIEW INCREASER BOT]

TRAFFIC PREDATOR CRACKED ​​​​​​​[TRAFFIC BOT + AUTO CLICK BOT]

2 thoughts on “MyTube BOT 2.8.8 CRACKED ( Youtube view bot 2017 from Dbtechlabs )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.