MyTube BOT 2.8.8 CRACKED ( Youtube view bot 2017 from Dbtechlabs )

Mytube Bot là gì?

Mytube Bot là phần mềm boot traffic/ views cho website và youtube.

Mytube Bot Có thể tăng bao nhiêu lượt traffic ?

Mytube Bot có thể tăng 10.000 views trong vòng 1 giờ
Tuy nhiên để nhìn thấy lượng traffic hoặc views cập nhật trên di động bạn có thể phải chờ 3 giờ, còn trên PC là ngẫu nhiên từ ngẫu nhiên từ 15 phút đến 12 giờ).

Phần mềm này có an toàn cho Google Adsense ?

Khuyến cáo : Nếu video của bạn đang bật kiếm tiền thì không nên sử dụng phần mềm này ( Đồng thời không nên sử dụng nó cho website đang bật GA ). Chỉ sử dụng MyTube Bot để tăng views cho cho những video chưa bật kiếm tiền

Và những lưu ý khác?
Mytube Bot có thể được sử dụng được cùng với các dịch vụ quay vòng proxy như Storm Proxies (giao thức HTTP chỉ dành cho máy tính để bàn). Hoặc giao thức SOCKS5 dành cho phiên bản di động

Những tính năng chính của phần mềm MyTube Bot ( DESKTOP + MOBILE VERSION )

☑ Mobile Views
☑ Desktop Views
☑ AdSense Earning
☑ Pure Socket Type
☑ YouTube Hits Module
☑ Website Hits Module
☑ MultiThreaded
☑ Multi-Url / Videos
☑ Custom Referrers
☑ Custom Useragents
☑ Socks4,5 Support
☑ Http(s) Support
☑ Disable Proxy Option
☑ Rotating Proxies Support
☑ Free Proxy Scraper
☑ Free Proxy Validation
☑ Random Time Delay
☑ Random Threads Delay
☑ Schedule/Repeat
☑ Filter Out Countries
☑ No Residential IP’s
☑ Free Remote Support
☑ Free Updates
☑ License Replacement

DOWNLOAD MYTUBE BOT FULL CRACKED

Rất tiếc, bạn cần ĐĂNG NHẬP để DOWNLOAD File Crack này. 

Mua Gold Member CHỈ VỚI $30 hoặc 600.000 VNĐ. Tài khoản Gold Member là vĩnh viễn và được Upgrade FREE các phần mềm đã Crack.

ĐĂNG NHẬP hoặc ĐĂNG KÝ Gold Member để DOWNLOAD.

BONUS 2 SẢN PHẨM HỖ TRỢ KHÁC TỪ DBTECHLABS

MYTUBE RANKER CRACKED [YOUTUBE RANK & VIEW INCREASER BOT]

Rất tiếc, bạn cần ĐĂNG NHẬP để DOWNLOAD File Crack này. 

Mua Gold Member CHỈ VỚI $30 hoặc 600.000 VNĐ. Tài khoản Gold Member là vĩnh viễn và được Upgrade FREE các phần mềm đã Crack.

ĐĂNG NHẬP hoặc ĐĂNG KÝ Gold Member để DOWNLOAD.

TRAFFIC PREDATOR CRACKED ​​​​​​​[TRAFFIC BOT + AUTO CLICK BOT]

Rất tiếc, bạn cần ĐĂNG NHẬP để DOWNLOAD File Crack này. 

Mua Gold Member CHỈ VỚI $30 hoặc 600.000 VNĐ. Tài khoản Gold Member là vĩnh viễn và được Upgrade FREE các phần mềm đã Crack.

ĐĂNG NHẬP hoặc ĐĂNG KÝ Gold Member để DOWNLOAD.

MyTube BOT 2.8.8 CRACKED ( Youtube view bot 2017 from Dbtechlabs )
5 (100%) 2 votes
shareseotools :