Share WP Content Machine Pro – Plugin xây dựng nội dung cho website

Bạn đang tìm hiểu về WP Content Machine Pro? Bạn chưa hiểu được tính năng của Plugin Premium này. Hôm nay shareseotools sẽ share tới các bạn plugin này.

WP Content Machine Pro là plugin tự động tìm kiếm và tạo nội dung cho website của bạn (WordPress)

Share WP Content Machine Pro - Plugin xây dựng nội dung cho website
Share WP Content Machine Pro – Plugin xây dựng nội dung cho website

Với những lý do dưới dây bạn sẽ phải ngay lập tức sử dụng plugin này.

  • Tự động Fetch Nội dung từ nhiều nguồn
  • Tự động tạo sự tươi mới, độc đáo cho nội dung
  • Tạo & Cài đặt Nhiều Chiến dịch Tự động đăng bài
  • Có thể tạo tin tức dạng bản tin, video và hình ảnh
  • Fetch và đăng bài thông qua RSS!
  • Tìm kiếm Nội dung từ EzineArticles, YTube, Flickr, Vimeo và bất kỳ trang web thích hợp bạn muốn.

FREE DOWNLOAD WP CONTENT MACHINE PRO

GetAccessNowYellow - Get unlimited Cracked Seo Tools

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.