[Trial] Phần mềm hiển thị, lấy SĐT người dùng trên Facebook

[Trial] Phần mềm hiển thị, lấy SĐT người dùng trên Facebook

Đây là một tiện ích (Extension) bên mình đang phát triển chạy trên trình duyệt Chrome, CocCoc… Hỗ trợ lấy SDT trên group, fanpage, profile Quét like/share/cmt/inbox và hiển thị ra SDT Không phải click từng nút Lấy SĐT như tools...
read more