Viking Youtube Viewbot 3.5 CrackED – Phần mềm tăng view Youtube

Chức năng:

  • Tăng View cho các Video Youtube
  • Tăng View đa luồng cho nhiều video Youtube

Thông Số kỹ thuật

  • Cập nhật và Update thường xuyên
  • Tự động thay đổi cấu hình thiết bị (Giả lập các thiết bị khác nhau)
  • Tự động thay đổi Cooki trình duyệt
  • Tự động xoá cache, lịch sử trình duyệt
  • Giả lập người dùng tự nhiên
  • Tự động thay đổi địa chỉ IP sử dụng USB 3G hoặc SSH
  • Tạo kịch bản người dùng thật khác nhau
  • Hỗ trợ đầy đủ các IP các quốc gia theo SSH

Đơn vị sản xuất phần mềm

Viking Software Co., Ltd
Aaron Shechtman
Sderot Yad LaBanim 13, Tel Aviv-Yafo, Israel

Hình ảnh phần mềm

Viking Youtube Viewbot 3.5 CrackED - Phần mềm tăng view Youtube Viking Youtube Viewbot 3.5 CrackED - Phần mềm tăng view Youtube

Cài đặt phần mềm .net framework 4.5++  vcredist2013 (32 bit) hoặc vcredist2013 (64 bit) trước khi chạy chương trình Youtube Viewbot 3.5

DOWNLOAD VIKING YOUTUBE VIEWBOT CRACKED

download-full-cracked-seo-tool-free

2 thoughts on “Viking Youtube Viewbot 3.5 CrackED – Phần mềm tăng view Youtube

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.